• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Kerabuild® Eco Epoprimer

Ekokompatibilní organické minerálne lepidlo, tekuté, pre obnovené liatie betónových prvkov, utesnenie puklín v minerálnych alebo cementových stierkach či pre zalievanie oceľových tyčí do betónu, ideálny pre GreenBuilding. Bezrozpúšťadlové, priaznivé pre životné prostredie a zdravie užívateľov.

Ekokompatibilní organické minerálne lepidlo, tekuté, pre obnovené liatie betónových prvkov

Kerabuild® Eco Epoprimer zodpovedá požiadavkám podľa normy EN 1504-4 týkajúce sa štrukturálneho lepenia

Rating:
Kerabuild® Eco Epoprimer
  • Vynikajúca tekutosť
  • Odolnosť proti chemicky agresívnemu prostrediu (EN 206)