• Telefón: +421 918 670 191
 • zaleta@bau-izoltech.sk

GreenBuilding

GreenBuilding

GreenBuilding

Základom filozofie GreenBuilding Kerakoll® je stavať do stredu záujmu environmentálnu integritu domov vo vzťahu k zdraviu ich obyvateľov. Kvalita vzduchu v miestnostiach, zvýšené energetické štandardy a štandardy životného prostredia, zdravotné podmienky a rovnováha s prírodou - to sú základy, na ktorých sa zakladá náš dobrý pocit v našom bydlisku. Predmetom zvláštneho úsilia Kerakoll® je spojiť rozličné hľadiska GreenBuilding s každodenným životom človeka, ktorý má stále väčšie ekologické povedomie a vnímanie.

S Kerakollom môžu projektanti a zhotovitelia realizovať budovy novej generácie s najvyššími obytnými a ekologickými štandardmi.

Naše výrobky s nedosiahnuteľnými parametrami, naše výnimočné poradenstvo na stavbách, healthy building a personalizované konzultácie, to je spôsob, ako premeniť domy s ich estetikou, komfortom a dizajnom na ideálnu domovy, kde sa žije lepšie.

Technologická inovácia Kerakoll®, udržateľný rozvoj a výskum poskytujú dokonalé parametre s nízkymi dopady na životné prostredie tým, ktorí sa rozhodnú žiť v prostredí GreenBuilding. Naše zapojenie do GreenBuilding je prejavom úcty, ktorú správame k životnému prostrediu, kvalite života ľudí v budovách a k úsporám energie.

Vďaka tomu všetkému má Kerakoll®, svetový líder v oblasti riešení pre GreenBuilding, v úmysle podporovať lepšiu kvalitu bývania na globálnej úrovni a pomáhať ľuďom lepšie žiť.

Gian Luca Sghedoni, splnomocnenec predstavenstva Kerakoll® (The GreenBuilding Company)

 • Výhody
 • Zdravie
 • Riešenia
 • Hodnotenie

Výhody GreenBuildingu

Už viac ako 40 rokov Kerakoll&req;, svetový líder v sektore materiálov a poradenstva GreenBuilding, šíri svoju filozofiu sústredenú na vysoké štandardy bývania, štýl stavania založený na ekokompatibilních technológiách, prirodzene paropriepustných a s vysokou energetickou efektívnosťou.

GreenBuilding viac pozornosti venovanej životnému prostrediu

Ochrana životného prostredia, klimatické zmeny, obmedzenie spotreby neobnoviteľných prírodných zdrojov a energie, to všetko sú základné problémy, ktorých riešenie si kladie za cieľ zabezpečenie lepšej kvality života súčasným i budúcim generáciám. Podpora stavebníctva a rekonštrukcií pri použití materiálov obsahujúcich výhradne zložky minerálneho alebo prírodného pôvodu, s nízkym dopadom na životné prostredie, pochádzajúcich z recyklácie a s nízkym ukazovateľom emisií CO2 - to je základ činnosti GreenBuilding Kerakoll® a jeho príspevok k ochrane našej planéty. Všetky produkty Kerakoll® radu ECO majú certifikáty ekokompatibility udeľovanej podľa ich zhodnosti so štandardmi systému hodnotenia pôsobenia na životné prostredie GreenBuilding Rating® ECO 2011.

GreenBuilding

GreenBuilding redukuje problémy označované ako syndróm nezdravých budov

Z výskumov Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že približne 20% západnej verejnosti je postihnutých syndrómom nezdravých budov (bolesti hlavy, nevoľnosti, podráždenia), čo je spôsobené nízkou kvalitou stavebnej chémie a nedostatočnou paropriepustnosťou a ventiláciou budov. GreenBuilding Kerakoll® redukuje výskyt týchto vád daných nesprávnu konštrukcií budovy, znižuje znečistenie vzduchu v miestnostiach a zabezpečuje okamžité zlepšenie stavu a komfortu bývania. Všetky produkty Kerakoll® radu BIO majú certifikáty biokompatibility udeľovanej podľa ich zhodnosti so štandardmi systému hodnotenia pôsobenie na ľudské zdravie GreenBuilding Rating® BIO 2011.

Životné prostredie

Riešenie používaná v GreenBuilding Kerakoll® sú z mnohých hľadísk veľmi priaznivá pre životné prostredie: obmedzujú emisie CO2 do atmosféry, využívajú recyklované suroviny, znižujú spotrebu energie potrebné na prevádzku budovy. Zavedenie systémov s nízkou emisiou škodlivých látok podporuje ochranu životného prostredia a zlepšuje kvalitu ovzdušia.

GreenBuilding

Zdravie

Výhody pre zdravie obyvateľstva, ktoré vyplývajú z projektovania podľa predpokladov ekokompatibilního stavebníctva a vysoko kvalitných materiálov Kerakoll®:

 • zlepšenie kvality vzduchu v miestnostiach
 • obmedzenie výskytu ochorení spôsobených syndrómom nezdravých budov (SNB)
 • prevencia rastu plesní, húb a baktérií
 • zabezpečenie zdravého obytného prostredia
 • zvýšenie komfortu a kvality života

Ekonomické

Systém GreenBuilding Kerakoll® navyše zaručuje vysokú hodnotu nehnuteľnosti aj napriek ubiehajúce čas, vyhovuje požiadavkám energetického certifikátu a náklady na údržbu sú nižšie dokonca až o 40% v porovnaní s budovou projektovanou tradičným spôsobom. Tieto úspory sa týkajú predovšetkým nákladov na energiu, nákladov na vykurovanie a vetranie a výdavkov spojených s údržbou a správou budovy.

GreenBuilding zlepšuje kvalitu vzduchu v miestnosťach

Najnovšie údaje o znečistení v obytných budovách sú neúprosné: kvalita vzduchu vnútri domov môže byť dokonca 2-5 krát horší ako kvalita ovzdušia vonku. Mikroklíma vnútri v spojení s chemickým znečistením má významný vplyv na kvalitu miestností, v ktorých bývame, teda tiež na náš stav.

Používanie materiálov, ktoré sú voči životnému prostrediu šetrné, z ktorých sa neuvoľňujú škodlivé látky, návrat k prírodným maltám, omietkam a farbám, ktoré dovoľujú stenám dýchať, to všetko predstavuje riešenie mimoriadne citeľného a častého problému, teda zlepšenie kvality ovzdušia v miestnostiach, aby sa dosiahlo čo najlepšieho celkového pocitu.

Testy paropriepustnosti a koncentrácie chemických zlúčenín boli vykonané v európskom výskumnom stredisku kvality ovzdušia JRC (Joint Research Center) Európskej komisie v Ispre, v talianskej provincii Varese. Skúšky emisií prchavých organických látok sú certifikované nemeckou jednotkou GEV.

GreenBuilding

GreenBuilding bráni šíreniu mikróbov

Jedným zo stále horúcich problémov spojených so znečistením v našich obydliach sú faktory spôsobujúce alergiu, ako sú roztoče, plesne alebo baktérie. Vedecké výskumy ukazujú, že ich prítomnosť v obytných priestoroch čoraz častejšie spôsobuje alergické stavy a vedie k astmatickým ochorením u detí i dospelých. Faktory, ktoré nahrávajú rozmnožovanie týchto organizmov, sú vlhko a nedostatočná paropriepustnosť múrov. Materiály Kerakoll® s vysokým pH faktorom sú prirodzene antibakteriálne a protiplesňové, poskytujú suché, zdravé a dezinfikované interiéry, v ktorých sa nevyskytuje kondenzácie vlhkosti, takže baktérie a plesne nemajú podmienky na rozmnožovanie a šírenie, tak škodlivému pre naše domovy a stav ich obyvateľov.

Skúšky boli vykonané v spolupráci s CSTB (francúzsky Štátny výskumný ústav stavebný) v Marne-la-Vallée pri Paríži, Pasteurovým ústavom v Paríži a Vedeckým ústavom verejného zdravia so sídlom v Bruseli.

GreenBuilding zlepšuje energetickou efektivitu budov

Odber energie obytnými budovami tvorí približne 30% celkovej spotreby v krajine, čo spôsobuje emisie kysličníka uhličitého na úrovni 25% v rámci krajiny. Zníženie energetickej náročnosti obytných budov a ich škodlivého pôsobenia na životné prostredie je pre GreenBuilding Kerakoll® záležitosťou najvyššieho významu. Tomuto účelu slúži použitie prírodných termických náterov a dýchajúcich prírodných omietok, ktoré poskytujú dobrú tepelnú izoláciu so súčasným zachovaním paropriepustnosti múrov budovy. Vďaka tomu je kúrenie aj vetranie menej nákladné a interiéry zdravšie, ekologickejšie a prispievajú k dobrému stavu obyvateľov. Paropriepustné a energeticky úsporné izolačné systémy sa testujú v Klima Room - zvláštnej termickej komore doteraz nevídaných rozmerov, zriadenej na základe ultramoderného projektu vyvinutého v spolupráci s Fakultou pozemného inžinierstva Univerzity v Modene, ktorý schválil ITC - Ústav stavebných technológií pri Národnom výskumnom centre (CNR) v Miláne.

GreenBuilding

Total GreenBuilding Solution
kľúč k riešeniu bývania

Kľúčom k úspechu Kerakoll je možnosť ponúknuť komplexné riešenie - Total GreenBuilding Solution, ktoré zahŕňajú výrobky, služby a špecializovanú distribučnú sieť, ktorá dokáže uspokojiť požiadavky všetkých trhových segmentov. Doplnením tejto ponuky sú dodatočné služby ako: technické školenia, projektové konzultácie a marketingová podpora.

Produkty

 • Výskum
 • GreenBuilding Rating
 • Rada ECO
 • Rada BIO

Služby

 • Konzultanti GreenBuilding
 • Poradenstvo na stavenisku
 • Budovanie wellness
 • Projektové konzultácie
 • Green club
 • Campus

Greenbuilding Point

 • Sieť 25.000 predajných a servisných stredísk
 • Špecializácia
 • Školiace stretnutia
 • Info Day - technické školenie
 • Školenia

GreenBuilding Rating®
vytvára novú kvalitu

GreenBuilding Rating® je jediný certifikačný systém na trhu, ktorý dovoľuje presne klasifikovať najpodstatnejšie ekologické vlastnosti a mieru vplyvu stavebných materiálov, ktoré sa používajú na fasády a interiéry budov, na životné prostredie.

GreenBuilding Rating® sa všeobecne považuje za jednu z najzaujímavejších iniciatív posledného desaťročia, ktorá propaguje zodpovedné používanie stavebnín šetrných voči životnému prostrediu aj ľudskému zdraviu.

V januári 2011 organizácia Société Générale de Surveillance (SGS), čo je najvýznamnejší svetový orgán pôsobiaci v oblasti kontroly systémov a certifikátov, priznala spoločnosti Kerakoll® osvedčenia potvrdzujúce, že GreenBuilding Rating® je "dôveryhodný, kompletný a základný spôsob merania úrovne kompatibility vlastných produktov s životným prostredím, v súlade s predpokladmi GreenBuilding ECO 2011 ".

GreenBuilding Rating®, potvrdený nezávislým orgánom, ktorým SGS je, smerodajne spája výrobu a zodpovedné používanie "zelených" stavebných materiálov a poskytuje spotrebiteľom, podnikom aj projektantom produkty s označením ekokompatibility, ktoré je merateľné a ľahko overiteľné.

Preto GreenBuilding Rating® tvorí novú kvalitu v stavebnom sektore.

GreenBuilding