• Telefón: +421 918 670 191
 • zaleta@bau-izoltech.sk
 • Pokrývame oblasť stavebníctva

  už niekoľko rokov

  zameranie na komplexné systémové prevedenie hydroizolácie, sanácie železo betónových konštrukcií

 • Sanácie železo-betónových konštrukcií

  Spoločnosť BAU-IZOLTECH, s.r.o. taktiež vykonáva rekonštrukcie vodojemov, mostných konštrukcii, čističiek odpadových vôd, silážnych jám

 • Fasádne práce

  Ako odborníci vieme, že práve fasáda domu je dlhodobo a najviac vystavená atmosférickým vplyvom.