• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Realizované projekty BAU IZOLTECH

Most Solivarská Prešov pre VÚC

COLAS a.s. Košice realizácia BAU-IZOLTECH, s.r.o, ochranny sekundárny náter. Použitý materiál Kerakover Eco Kompact Pittura.

Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov
Bau Izoltech - Most Solivarska Prešov

Akcia Via Pribina R1 Beladice-Nitra.

Očistenie stredových železo betónových zvodidiel vodným lúčom s následnou aplikáciou ochranného hydrofóbneho náteru Kerakover Eco Meteor S s odolnosťou proti chloridom a alkáliam.

Most na R1 Hronská Breznica

Použitý materiál: reprofilačná malta s kryštalickou reakciou Geolite 40 a sekundárna ochrana, náter Kererakover Eco Kompalt Pittura K007.004, realizátor LPTEX s.r.o. pre COLAS a.s.

Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica
Bau Izoltech - Most na R1 Hronská Breznica

Mosty pre SSC Banská Bystrica

Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica
Bau Izoltech - Banská Bystrica

Most D2 Bratislava-Lamač

Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač
Bau Izoltech - Lamač

Sanácia mosta

Most obec Raková, použitý materiál Geolite Base a Geolite Magma

Realizátor stavby Firesta-Fišer a.s.

Strážske-Krivošťany

Realizátor Swietelsky Slovakia s.r.o. Použitý materiál GEOLITE 40 a GEOLITE Magma.

Prevedenie hydroizolácií

Sanácia Železo betónu s Kerakollom Geolite 40

Sekundárna ochrana mostnej konštrukcie materiálom Kerakover Eco Acrylex

Mníšek nad Popradom - výmera 11600m²

Sanácia - Hanigovský potok (obec Červenica) - výmera 680m²

Realizácia ochranného náteru, most mesto Martin - výmera 17400m²