• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Biocalce Silicato Fondo

Certifikovaný ekokompatibilní prírodný podkladový medzináter na báze čistého, stabilizovaného kremičitanu draselného. Ideálne pre GreenBuilding a reštaurovanie historických budov. Obsahuje iba suroviny prísne prírodného pôvodu. S prirodzeným vetraním, ktoré pomáha pri redukcii škodlivých látok v interiéroch, bakteriostatický a fungistatický, rešpektuje životné prostredie a zdravie pracovníků.Biocalce® Silicato Fondo

Certifikovaný ekokompatibilní prírodný podkladový medzináter na báze čistého, stabilizovaného kremičitanu draselného.

Biocalce® Silicato Fondo sa používa predovšetkým pre zjednotenie nasiakavosti a reguláciu homogenity rôznorodých minerálnych podkladov pred aplikáciou dekoratívnych kremičitanových systémov. Prirodzene chránený píniovým olejom v súlade s normou DIN 18364.

Biocalce Silicato Fondo