• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Biocolor

Biocolor

Biocolor
  • Nehustne konštantné spracovateľnosť až 30 min.
  • Jednoduché a rýchle nanášanie dlhšiu plasticita pod hladidlom rýchla umývateľnosť doba čakania na konečnú úpravu 10 min.
  • Neprepadá sa úplné vyplnenie škár rýchla pochôdznosť prevádzkové zaťaženie už po 8 hodinách