• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Kerabuild® Eco Osmocem

Ekokompatibilní minerálna malta s osmotickým účinkom, určená k ochrane a impregnáciu betónových konštrukcií so zaručenou trvanlivosťou, ideálny pre GreenBuilding. Po stuhnutí vhodná na recykláciu ako kamenivo.Kerabuild® Eco Osmocem

Ekokompatibilní minerálna malta s osmotickým účinkom, určená k ochrane a impregnáciu betónových konštrukcií.

Kerabuild® Eco Osmocem je jednozložková tixotropná tesniaca malta, s vlastnosťami vyhovujúcimi požiadavkám normy EN 1504-2, vrstvy (C), odolná proti infiltrácii vody pri kladnom a zápornom tlaku.

Kerabuild® Eco Osmocem
  • Osvedčenie o vhodnosti použitia v nádržiach na pitnú vodu
  • Odolnosť proti odieraniu
  • Odolnosť proti chemicky agresívnemu prostrediu (EN 206)