• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Kerabuild® Epofill

Veľmi tekutý dvojzložkový epoxidový systém s nízkou viskozitou pre štrukturálnu konsolidáciu popraskaných betónových prvkov.

Ekokompatibilní organické minerálne lepidlo pre štrukturálne lepenie betónových, oceľových či kompozitných prvkov

Kerabuild® Epofill zodpovedá požiadavkám podľa normy EN 1504-5 týkajúce sa výrobkov pre injektáž.

Kerabuild® Epofill
  • Nízka viskozita a vynikajicí injekčné schopnosť
  • Rýchle vytvrdnutí
  • Ideálny pre zalievanie armovacích tyčí na horizontálnych konštrukciách do cementových zmesí