• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Keracem® Eco

Ekokompatibilní minerálne hydraulické spojivo s normálnou dobou tuhnutia, rýchlo schnúce, na vysoko odolné potery a podlahové vykurovanie. Ideálne pre GreenBuilding.

Ekokompatibilní minerálne hydraulické spojivo s normálnou dobou tuhnutia, rýchlo schnúce, na vysoko odolné potery a podlahové vykurovanie.

S najnižšou emisií prchavých organických látok. Po stuhnutí vhodné na recykláciu ako kamenivo.

Keracem® Eco
  • Interiéry a exteriéry
  • Znížený pomer voda / cement
  • Mechanikcé vlastmosti lepšie ako vlastnosti portlandských cementov
  • Vysoká rozmerová stálosť a trvanlivosť úžitkových vlastností
  • Predĺžená spracovateľnosť výrobku pri ručnom alebo mechanickom nanášanie
  • Vhodný k pokládke keramickej dlažby, gresu, prírodných kameňov, parkiet a elastických krytín pri použití lepidiel