• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Keraklima® Eco EPS

Certifikované ekokompatibilní jednozložkové minerálne lepidlo & stierka, pre pokládku a následné vyrovnanie izolačných panelov z EPS, ideálne pre GreenBuilding. So zníženými emisiami CO₂ a veľmi nízkym emisiami prchavých organických látok. Je inertný, preto je po skončení životnosti recyklovatelné.Keraklima® Eco EPS

Certifikované ekokompatibilní jednozložkové minerálne lepidlo & stierka, pre pokládku.

Keraklima Eco EPS je špeciálny prípravok pre pokládku a vyrovnanie zatepľovacích systémov, na termoizolačné panely z penového expandovaného polystyrénu (EPS), na betón, cementové omietky a minerálne či cementové vyrovnávacie prípravky. Ideálne použitie ako dokončovacie stierka. Šeď. Interiéry, exteriéry.

Keraklima® Eco EPS
  • Dlhá doba korekcia
  • Ak sa použije ako lepidlo, vytvorí vrstvu s vysokou mechanickou odolnosťou
  • Ak sa použije ako zahladzovacej prostriedok, zaručí vyššiu odolnosť proti teplotným výkyvom
  • Dobrá pružnosť
  • Jednoduché použitie pre rýchlu a bezpečnú pokládku