• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Rekord® Eco

Ekokompatibilní minerálne hydraulické spojivo s veľmi rýchlou dobou tuhnutia a schnutia, na vysoko odolné potery a podlahové vykurovanie. Ideálne pre GreenBuilding. S najnižšou emisií prchavých organických látok. Po stuhnutí vhodné na recykláciu ako kamenivo.Rekord® Eco

Ekokompatibilní minerálne hydraulické spojivo s veľmi rýchlou dobou tuhnutia a schnutia, na vysoko odolné potery a podlahové vykurovanie.

Rekord® Eco po zmiešaní s kamenivom o triedené zrnitosti od 0 do 8 mm, slúži na prípravu stierok s veľkou rozmerovou stabilitou a dokonalú mechanickou odolnosťou, čo zaručuje spoľahlivosť a rýchlosť pokladanie keramických obkladov už po 6 hodinách a parkiet už po 24 hodinách.

Rating:
Rekord® Eco
  • Pre interiéry
  • Znížený pomer voda / cement
  • Vysoká rozmerová stálosť a trvanlivosť úžitkových vlastností