• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Superflex® Eco

Ekokompatibilní, elastické, organické minerálne lepidlo na spoľahlivú pokládku so zvýšenou priľnavosťou a bez vertikálneho stekaniu na deformovateľných podkladoch, ideálne pre GreenBuilding. Neškodné pre zdravie pracovníků.Superflex® Eco

Ekokompatibilní, elastické, organické minerálne lepidlo na spoľahlivú pokládku so zvýšenou priľnavosťou a bez vertikálneho stekaniu na deformovateľných podkladoch, ideálne pre GreenBuilding.

Superflex® Eco poskytuje zvýšenú elasticitu a tixotropia a zaručuje kladenie taktiež šikmo, zhora nadol, keramických obkladov a prírodného kameňa, citlivých na účinok vody, na podkladoch savých a nesavých s vysokou deformovateľnosťou a značnú dilatácií

Superflex® Eco
  • Podlahy a steny, interiéry a exteriéry
  • otvorený čas a čas korekcie ≥ 1 h
  • Vhodné pre spekané dlaždice, keramiku, veľkorozmerové prvky, tenkovrstvové dosky a prírodný kameň
  • Ideálne na mramor a prírodný kameň, na ktorých sa vo vlhkom prostredí tvoria škvrny a vydutiu
  • Jednoduché a ľahké nanášanie vďaka technológii Light Work