• Telefón: +421 918 670 191
  • zaleta@bau-izoltech.sk

Universal Eco

Certifikované ekokompatibilní minerálne organické lepidlo, hotové na použitie, k pokládke s vysokou priľnavosťou a odolnosťou, s nulovým zvislým sklzom. Ideálne pre GreenBuilding. Bezrozpúšťadlové, s najnižšími emisiami prchavých organických látok. Neškodné pre životné prostredie a zdravie pracovníků.Universal Eco

Certifikované ekokompatibilní minerálne organické lepidlo, hotové na použitie, k pokládke s vysokou priľnavosťou a odolnosťou.

Universal Eco zaisťuje nulové vertikálne stekaniu a zachovanie dlhej doby korekcia, čo zaručuje pokládku naprieč, zhora nadol, keramických obkladov bez použitia dištančných krížikov.

Universal Eco
  • Podlahy a steny, interiéry
  • Vhodný pre keramiku, dosky s malou hrúbkou, stabilný prírodný kameň na cementovom, anhydritovom alebo sadrovom podklade